Увійти

Угода користувача

1. Предмет та загальні положення угоди
 • 1.1 Предметом цієї Угоди (далі — «Угода») є відносини між компанією ТОВ "Українське ТБ", ЄДРПОУ - 45619913, Адреса: 29000, Україна, м. Хмельницький, вул. Заводська, 46 (далі – «Компанія» ), та Вами (далі — «Користувач»), щодо використання платформи Ukrainske.TV (далі – «Платформа»). Ця Угода є публічною офертою відповідно до законодавства України. Отримуючи доступ до контенту, матеріалів, сервісів або надаючи дані через форми на сайті, Користувач вважається таким, що приєднався до цієї угоди.
 • 1.2 Користувач визнає будь-яку фізичну особу, яка використовує Платформу на платній або безоплатній основі незалежно від факту реєстрації.
 • 1.3 Платформа надає Користувачам доступ до сервісу підтримки користувачів для консультації, технічної підтримки користувачів для налаштування пристроїв, до електронної програми передач каналів.
2. Права та обов'язки, гарантії Користувача
 • 2.1 Використання Користувачем Платформи, будь-яких її послуг означає беззастережну згоду Користувача з усіма пунктами цієї Угоди, з усіма її змінами та доповненнями та беззастережне прийняття її умов. У разі незгоди Користувача з будь-якою умовою цієї Угоди, Користувач зобов'язаний відмовитися від подальшого використання Платформи.
 • 2.2 Користувач зобов'язується використовувати Платформу тільки в особистих некомерційних цілях, дотримуватись умов цієї Угоди, не порушувати права та законні інтереси Адміністратора та/або правовласників каналів.
 • 2.3 Користувач зобов'язується ознайомитися з умовами цієї Угоди та самостійно відстежувати їх зміни. Продовження використання Користувачем Платформи після будь-яких змін та/або доповнень Угоди передбачає згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями. Незнання Користувачем чинних умов Угоди не звільняє Користувача від зобов'язань, передбачених Угодою, а також відповідальності за їх невиконання та/або неналежне виконання.
 • 2.4 Користувач цим підтверджує, що досяг 18-річного віку або іншого віку, встановленого як мінімально дозволене в країні місцезнаходження Користувача для перегляду відповідного каналу та/або для можливості здійснення оплати за використання Платформи у випадках, передбачених Адміністратором. Користувач, який не досяг віку, зобов'язується утриматися від доступу до перегляду такого каналу та/або від здійснення оплати за його перегляд без згоди батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників або інших законних представників відповідно до чинного законодавства відповідної країни місцезнаходження Користувача.В іншому випадку відповідальність за порушення умов цього пункту Угоди Користувачем, який не досягнув необхідного віку, покладається на батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників або інших законних представників відповідно до чинного законодавства відповідної країни місцезнаходження Користувача. Адміністратор не несе відповідальності за законність перегляду/прослуховування каналів Користувачем.
 • 2.5 Користувач гарантує, що при використанні Платформи не здійснює і не буде здійснювати жодних дій, спрямованих на обхід технічних засобів захисту від несанкціонованого використання Платфоми, перегляду/прослуховування, копіювання каналів, зокрема системи територіального обмеження доступу до перегляду каналів, а також будь-яких інших дій, спрямованих на зміну функціональних характеристик, дестабілізацію роботи платформи.
 • 2.6 Користувач цим дає свою згоду на отримання інформаційних, у тому числі рекламних матеріалів, push-повідомлень від Адміністратора будь-яким незабороненим чинним законодавством, застосовним до Угоди, у спосіб, зокрема в інтерфейсі Платформи, у будь-який період часу, а також на адресу електронної пошти, номеру телефону Користувача або в інший спосіб.
3. Права, обов'язки та гарантії адміністратора
 • 3.1 Адміністратор зобов'язується відкрити Користувачеві доступ до Платформи у порядку та на умовах, передбачених цією Угодою.
 • 3.2 Адміністратор має право на свій розсуд і без спеціального повідомлення Користувача обмежити доступ Користувача до Платформи, певних каналів, у тому числі за допомогою системи територіального обмеження доступу до перегляду каналів, змінювати перелік та інші характеристики каналів, іншої інформації, розміщеної на Платформі, а також функціональні параметри платформи. Надаючи згоду з цим пунктом, Користувач звільняє Адміністратора від будь-яких видів відшкодувань, компенсацій та повернення коштів за реалізацію Адміністратором прав за цим пунктом Угоди.
 • 3.3 Адміністратор має право застосовувати будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству, що застосовується до цієї Угоди, з метою недопущення несанкціонованого доступу до Платформи, розміщених на ній каналів, дестабілізації роботи Платформи та інших дій, що порушують права та законні інтереси Адміністратора та/або правообладнання.
4. Відповідальність сторін. Обмеження відповідальності
 • 4.1 Адміністратор має право в будь-який час на свій розсуд призупиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до Платформи або до його окремих послуг, у тому числі, але не виключно, у разі порушення Користувачем умов цієї Угоди, чинного законодавства, застосовного до цієї Угоди, а також у разі, якщо Адміністратор має підстави вважати дії Користувача недобросовісними, спрямованими на порушення працездатності Платформи та/або такими, що можуть призвести до порушення прав, законних інтересів Адміністратора та/або правовласників каналів, заподіяти шкоду їх діловій репутації тощо. У разі, якщо припинення/обмеження/зупинення доступу до Платформи відбулося з вини Користувача, в тому числі внаслідок вищезгаданих дій, кошти, сплачені Користувачем за доступ до Платформи, не підлягають поверненню. Адміністратор не несе відповідальності за будь-які збитки, які можуть бути заподіяні Користувачеві такими діями.
 • 4.2 Користувач розуміє та погоджується з тим, що:
 • 4.2.1 Доступ до Платформи, у тому числі до каналів, інших послуг, надається "у тому вигляді, як є", і Адміністратор не гарантує їх відповідності очікуванням Користувача.
 • 4.2.2 Адміністратор не несе перед Користувачем відповідальність за зміст каналів чи іншої інформації, розміщеної на Платформі Адміністратором, іншими Користувачами чи третіми особами. Відповідальність за зміст Контенту та ТВ-каналів повністю несуть його правовласники.
 • 4.2.3 Адміністратор не несе відповідальності за зміст, достовірність та точність рекламної інформації, розміщеної на Платформі, та за якість рекламованих товарів/послуг.
 • 4.2.4 Адміністратор не несе відповідальності за будь-які технічні неполадки, затримку в обробці або передачі даних, затримку надходження платежів за послуги доступу до Платформи, неправомірний доступ третіх осіб до перегляду каналів, збереження логіна та пароля Користувача. Адміністратор не гарантує безпомилкову та безперебійну роботу Платформи та за умовчанням не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Користувачеві технічними збоями апаратного або програмного забезпечення на будь-якій стороні.
 • 4.2.5 Адміністратор не несе відповідальності перед Користувачем або будь-якими третіми особами за будь-яку пряму, непряму, ненавмисну ​​шкоду, включаючи втрачену вигоду, шкоду честі, гідності чи діловій репутації, що виникли у зв'язку з використанням Платформи, у тому числі каналів або інших послуг, що надаються за допомогою Платформи. У будь-якому випадку, при оплаті Користувачем послуг доступу до Платформи, Сторони приймають та погоджуються з тим, що сума можливої ​​компенсації Адміністратором збитків Користувачів за будь-які порушення, пов'язані з використанням Платформи або цією Угодою, обмежена сумою такої оплати, внесеною Користувачем за відповідність. У разі наявності у Користувача документально підтверджених збитків згідно з цією Угодою, Сторони приймають та погоджуються з тим, що сума можливої ​​компенсації Адміністратором може бути не більшою за 10 EURO.
 • 4.2.6 У разі пред'явлення до Адміністратора та/або третьої особи будь-яких претензій, позовів, а також будь-яких інших вимог, що стосуються використання Платформи Користувачем або третьою особою з облікового запису Користувача, Користувач зобов'язаний врегулювати вищезазначені претензії/позови/вимоги своїми силами і власним коштом і компенсувати у повному обсязі всі витрати та збитки, понесені Адміністратором.
 • 4.2.7 Адміністратор не несе жодної відповідальності за доступність та утримання веб-сайтів третіх осіб у мережі Інтернет, перехід до яких здійснюється за допомогою гіперпосилань, розміщених в інтерфейсі Платформи та Сайту, а також за будь-які наслідки, пов'язані з використанням таких веб-сайтів.
 • 4.2.8 канали розміщується на Платформі російською мовою або іншими мовами з перекладом/озвученням/субтитруванням на російську мову або без таких на вибір Адміністратора. Користувач приймає та погоджується на перегляд та/або прослуховування Контенту у тій мовній версії, яка доступна у Платформі.
5. Реєстрація Користувача
 • 5.1 Для доступу до Платформи Користувач зобов'язаний зареєструватися на Сайті, створивши свій обліковий запис.
 • 5.2 Реєстрація здійснюється шляхом введення Користувачем адреси електронної пошти (логіна) та пароля на Сайті.
 • 5.3 Користувач має право створити декілька облікових записів, з урахуванням того, що створення більш ніж одного облікового запису для однієї адреси електронної пошти (логіна) не допускається.
 • 5.4 Наступний вхід до зареєстрованого облікового запису Користувача здійснюється шляхом його авторизації.
 • 5.5 Користувач несе відповідальність і самостійно вживає заходів для забезпечення безпеки свого облікового запису, включаючи контроль за адресою електронної пошти (логіном), зазначеною в обліковому записі, збереженням логіну та паролем Користувача. Користувач несе повну відповідальність за всі дії, вчинені за допомогою облікового запису Користувача. Користувач зобов'язується негайно повідомити Адміністратора про будь-які випадки несанкціонованого використання облікового запису Користувача третіми особами.
 • 5.6 Користувач зобов'язується без попередньої письмової згоди Адміністратора не продавати, інакше відчужувати або передавати у користування тощо третім особам обліковий запис та/або дані, що дозволяють мати до нього доступ.
 • 5.7 У разі втрати інформації та/або неможливості увійти до свого облікового запису, Користувач може його відновити шляхом введення своєї адреси електронної пошти (логіна), на яку буде автоматично надіслано листа з посиланням на відновлення пароля.
 • 5.8 Користувач обізнаний, що для різних країн перелік доступного для перегляду Контенту відрізняється, Адміністратор не гарантує доступність цього переліку Контенту у випадку, якщо Користувач користуватиметься своїм обліковим записом в іншій країні перебування.
6. Надання доступу до перегляду контенту
 • 6.1 Адміністратор надає Користувачеві послуги доступу до Платформи на таких умовах:
 • 6.1.1 Доступ за підпискою означає надання Адміністратором Користувачеві можливості доступу до Платформи протягом строку дії Доступу за підпискою відповідно до правил, обмежень та технічних вимог, зазначених у цій Угоді. При цьому Адміністратор має право надавати в рамках Платформи кілька різновидів (типів) Доступу за підпискою. Початок терміну дії Доступу за передплатою обчислюється з моменту його оплати Користувачем та відображення факту оплати такої послуги в електронній системі обліку платежів Адміністратора. З детальнішою інформацією про типи Доступу за передплатою можна ознайомитися в інтерфейсі сайту.
 • 6.1.2 Адміністратором можуть бути встановлені обмеження доступу до Платформи одночасно з кількох пристроїв.
 • 6.1.3 У разі неможливості надання доступу з вини Адміністратора до доступу до Платформи протягом більш ніж однієї доби, але менше ніж 30 (тридцять) календарних днів з дати оплати, Адміністратор за письмовим запитом Користувача продовжує Користувачеві термін доступу на відповідний період ( за наявності такої можливості) або повертає Користувачеві сплачену ним суму. Користувач надсилає запит на електронну адресу Адміністратора, зазначену в п. 11.8. цієї Угоди.
 • 6.1.4 Вартість доступу до Платформи може бути змінена Адміністратором у будь-який момент на свій розсуд без будь-якого повідомлення про це Користувача.
 • 6.2 Оплачуючи доступ до Платформи, Користувач повідомлений та погоджується з тим, що:
 • 6.2.1 Користувач та Адміністратор за умовами цієї Угоди підтверджують та погоджуються, що Послуги з надання доступу до Платформи вважаються наданими в момент їх оплати Користувачем.
 • 6.2.2 Послуга вважається наданою Адміністратором належним чином та в повному обсязі, незалежно від факту використання Користувачем наданого доступу до Платформи.
 • 6.2.3 Після закінчення терміну оплаченого доступу до Платформи використання Платформи стає недоступним для Користувача.
 • 6.2.4 Оплата доступу може здійснюватися без безпосередньої участі Користувача, але за його попередньою згодою на постійній основі за допомогою автоматичного списання коштів з банківського рахунку або рахунку в електронній платіжній системі Користувача тощо згідно правил і умов банку та/або платіжної системи, за наявності грошових коштів на такому рахунку. Цей пункт є згодою Користувача на договірне списання його обслуговуючим банком з його рахунку при виборі опції «автоматичне продовження» у своєму обліковому записі та/або при оформленні будь-якого з видів доступу. Автоматичне списання коштів за платні види доступу до Платформи відбувається систематично, відповідно до обраної Користувачем тривалості доступу, до початку надання послуги з будь-якого з видів платного доступу у розмірі вартості такого доступу за певну тривалість доступу. Наступний період доступу до Платформи становить 30 (тридцять) календарних днів з відповідною вартістю такого доступу за 30 (тридцять) календарних днів на момент автоматичного поновлення. З більш детальною інформацією про оплату доступу за допомогою автоматичного списання коштів можна ознайомитись в інтерфейсі Сайту. У разі зміни вартості доступу, Адміністратор повідомляє про це Користувача, який сплатив такий доступ, відображаючи відповідні зміни в інтерфейсі Сайту.
7. Технічні вимоги
 • 7.1 Доступ до Платформи надається з урахуванням технічних вимог, передбачених цією Угодою та в інтерфейсі Сайту.
 • 7.2 Користувач підтверджує та погоджується, що доступ до Платформи надається Користувачеві лише за допомогою Пристроїв. Послуги можуть бути недоступні (мати обмежену функціональність) при використанні пристроїв, які не відповідають технічним вимогам для використання Платформи, а також у разі інших обмежень, передбачених Адміністратором. Перелік пристроїв, що використовуються Користувачем, може змінюватися останнім у своєму обліковому записі.
 • 7.3 Адміністратор встановлює технічні засоби захисту доступу до Платформи від несанкціонованого доступу та/або інших дій, заборонених згідно з умовами цієї Угоди або чинного законодавства, що застосовується до Угоди.
 • 7.4 Для доступу до Платформи за допомогою пристрою необхідно, щоб у Користувача було встановлено відповідне програмне забезпечення, що дозволяє відтворювати Контент.
 • 7.5 Якість перегляду каналів залежить від швидкості роботи мережі Інтернет та інших критеріїв, у тому числі моделі використовуваного Пристрою, про які Адміністратор повідомляє Користувача.
 • 7.6 Всі питання, що стосуються придбання прав доступу до мережі Інтернет, купівлі та налагодження для відповідних пристроїв та програмних додатків, вирішуються Користувачем самостійно. Такі питання не підпадають під дію цієї Угоди і Адміністратор не несе за ці дії Користувача або третіх осіб відповідальності.
 • 7.7 Адміністратор не несе відповідальності за будь-які збитки обладнання або програмного забезпечення Користувача або іншої особи, викликаної або пов'язаної з використанням Платформи.
8. Обліковий запис (профіль) користувача
 • 8.1 Після реєстрації на сайті в порядку, передбаченому розділом 5 цієї Угоди, Користувач отримує доступ до свого облікового запису.
 • 8.2 Під обліковим записом у рамках цієї Угоди мається на увазі обліковий запис Користувача на сайті, який включає відомості, необхідні для ідентифікації Користувача, та інформацію для авторизації.
 • 8.3 За допомогою облікового запису Користувач може:
 • 8.3.1 Заповнити свій профіль з інформацією про себе, вносити до нього зміни при зміні власних даних;
 • 8.3.2 Контролювати дію своїх доступів, термін платежів, а також історію оплати та доступу до Платформи;
 • 8.3.3 Виконувати інші дії, описані в цій Угоді.
9. Захист персональних даних
 • 9.1 Користувач зобов'язується та гарантує вказувати точні та достовірні персональні дані та підтримувати їх у актуальному стані. Користувач усвідомлює та приймає, що надання недостовірної інформації Адміністратору може призвести, крім іншого, до неотримання актуальної інформації, повідомлень, попереджень від Адміністратора, розірвання цієї Угоди.
 • 9.2 Адміністратор має право зберігати та обробляти будь-яку інформацію, що вводиться Користувачем на сайті або надану Адміністратору іншим шляхом (включаючи IP та MAC адреси Користувача, дані про місцезнаходження Користувача, версія операційної системи та налаштування Пристрою, за допомогою якого Користувач отримує доступ до сайту, Платформи та т.д.).
 • 9.3 Адміністратор вживає необхідних та достатніх організаційних та технічних заходів для захисту персональних даних Користувача від неправомірного доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.
 • 9.4 Адміністратор зобов'язується не розкривати інформацію про Користувача третім особам без згоди Користувача, за винятком розкриття інформації на вимогу суду та/або правоохоронних органів згідно з чинним законодавством відповідної країни.
 • 9.5 Користувач дає свою згоду на обробку, у тому числі з використанням транскордонної передачі даних, Адміністратором або третіми особами за дорученням Адміністратора персональних даних, що надаються Користувачем, зокрема імені, прізвища, псевдоніма, дати народження, e-mail адреси та логіна, статі, віку та іншого, з наступною метою:
 • 9.5.1 Ідентифікація Користувача в рамках використання Платформи;
 • 9.5.2 Забезпечення можливості використання Платформи, надання Користувачеві послуг доступу до перегляду Контенту, а також інформаційного обслуговування Користувача;
 • 9.5.3 Зв'язки з Користувачем, у тому числі направлення повідомлень, запитів та інформації щодо використання Платформи, а також обробка запитів та заявок від Користувача;
 • 9.5.4 Поліпшення якості роботи Платформи, зручності її використання;
 • 9.5.5 Таргетування рекламних матеріалів.
 • 9.6 Користувач повідомлений та дає свою згоду, що при транскордонній передачі його персональних даних одержувачі таких даних можуть перебувати в іноземних державах, які не забезпечують адекватного захисту прав суб'єктів персональних даних. Адміністратор, при цьому, зобов'язується вжити всіх належних дій для забезпечення конфіденційності та безпеки будь-яких персональних даних, переданих на територію будь-яких іноземних держав.
 • 9.7 Обробкою персональних даних є будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
 • 9.8 Згода Користувача на обробку його персональних даних діє і термін використання персональних даних діє протягом терміну використання Користувачем Платформи та 5 (п'яти) років після закінчення останнього факту доступу Користувача до Платформи, якщо більш тривалий термін не передбачений чинним законодавством, застосовним до Угоди.
 • 9.9 У випадку, якщо Користувач вважає за необхідне відкликати свою згоду на обробку його персональних даних, Користувачеві необхідно надіслати відповідне повідомлення на адресу електронної пошти: [email protected]. У такому разі Адміністратор видаляє обліковий запис Користувача з сайту та його персональні дані. Право, передбачене цим пунктом, може бути обмежене відповідно до вимог чинного законодавства. Зокрема, такі обмеження можуть передбачати обов'язок Адміністратора зберегти видалену Користувачем інформацію на строк, встановлений чинним законодавством, та передати таку інформацію відповідно до законодавчо встановленої процедури державного органу.
 • 9.10 Користувач дає свою згоду на використання Адміністратором файлів cookies – технології, за якою на Пристрій Користувача, через Інтернет передаються ідентифікаційні текстові файли, які дозволяють зберігати індивідуальну інформацію про нього та ідентифікувати його при подальшому використанні Сайту, Платформи.
 • 9.11 Адміністратор може використовувати файли cookies у тому числі для:
 • 9.11.1 Зберігання облікових даних Користувача, необхідних для автоматичного входу до його облікового запису, без необхідності повторного введення Користувачем таких даних. Також, для запам'ятовування налаштувань Користувача за попередніми відвідуваннями сайту, Платформи (країна, мова тощо), запам'ятовування відповідей на запитання адресовані Користувачам Платформи (наприклад, стать, вік тощо).
 • 9.11.2 Отримання детальних технічних даних про дії Користувача, наприклад, відомості про останню відвідану сторінку, кількість відвідуваних сторінок і час, проведений на них, інтервал між клацаннями кнопки миші. Завдяки цьому Адміністратор може визначити найпопулярніші канали та покращити якість надання їм послуг.
 • 9.11.3 Отримання інформації про переглянуті Користувачем рекламно-інформаційні матеріали.
 • 9.12 Для зміни налаштувань файлів cookie Користувач може скористатися налаштуваннями свого браузера.
 • 9.13 При використанні Користувачем програмних додатків, Адміністратор може отримувати інформацію про пристрій, включаючи модель, операційну систему, роздільну здатність екрана, унікальний ідентифікатор пристрою.
10. Інтелектуальна власність
 • 10.1 Усі права інтелектуальної власності використання Платформи належать Компанії, але на канали, розміщені у Платформі - його законним правовласникам. Платформа та канали, як об'єкти інтелектуальної власності, підлягають правовій охороні відповідно до чинного законодавства конкретної території, на якій Користувач отримує доступ до Платформи та перегляду каналів та міжнародно-правових норм.
 • 10.2 Будь-які дії, спрямовані на обхід технічних засобів захисту згідно з цією Угодою, з метою отримання доступу до перегляду такого Контенту, є порушенням авторського права, та Користувач самостійно несе юридичну та іншу відповідальність, передбачену чинним законодавством за такі дії.
 • 10.3 У разі, якщо канали, або інша інформація, надана в Платформі, буде доводитися публічно, наприклад, у розважальних закладах та місцях проведення дозвілля, організатори такого публічного доведення несуть відповідальність та самостійно дозволяють претензії правовласників та/або третіх осіб, пов'язаних з таким використанням.
 • 10.4 Забороняється продаж та розповсюдження плейлистів сайту ТОВ "Українське ТБ" під чужим брендом без дозволу Адміністрації.
11. Правила оформлення передплати
 • 11.1 Передплата — покупка Користувачем доступу до послуг ТОВ "Українське ТБ" на строк, визначений Договором.
 • 11.2 Періоди передплати: мінімальний термін дії передплати становить 1 місяць (30 днів), також, Користувач може купити передплату на період 3 місяці, 6 місяців або 12 місяців.
 • 11.3 Оформляючи підписку Користувач підтверджує, що він скористався безкоштовною тестовою версією налаштування свого обладнання, перевірив функції, можливості, обмеження підписки, що оформляється.
 • 11.4 Після завершення процесу оплати, передплата буде доступна протягом 15 хвилин.
 • 11.5 Для інформування про завершення терміну дії підписки, користувачеві буде надіслано 3 повідомлення на електронну пошту: за 7 днів, за 3 дні, за 1 день до закінчення підписки.
 • 11.6 Скасувати оплачену передплату неможливо. Користувач має право не оплачувати новий період передплати після закінчення терміну дії вже оплаченої підписки.
12. Оплата послуги
 • 12.1 Методи оплати, щоб використати сервіс ТОВ "Українське ТБ", Користувач повинен вказати один або кілька способів оплати. У випадку, якщо у Користувача основний спосіб оплати відхилено або більше не доступний, Користувач дозволяє ТОВ "Українське ТБ" стягувати плату з будь-якого вказаного Користувачем способу оплати. Якщо платіж не був успішно здійснений через брак коштів на карті, закінчення терміну дії картки або з інших причин і Користувач не анулює свій обліковий запис, ТОВ "Українське ТБ" може призупинити Користувачеві доступ до послуги доти, доки не буде успішно здійснено оплату. Для деяких способів оплати емітент може стягувати з Користувача певні збори, такі як збори за закордонні транзакції або інші збори, пов'язані з обробкою методу оплати. Місцеві податкові збори можуть змінюватись в залежності від використовуваного способу оплати.
 • 12.2 Відновлення способів оплати. Користувач може оновити способи оплати облікового запису, перейшовши на сторінку Обліковий запис.
 • 12.3 Користувач облікового запису повинен підтримувати контроль над пристроями авторизованими на сайті ТОВ "Українське ТБ", які використовуються для доступу до сервісу та не розголошувати пароль або відомості про способи оплати, пов'язані з обліковим записом будь-кому. Користувач несе відповідальність за оновлення та підтримання точності інформації, яку Користувач надав ТОВ "Українське ТБ". ТОВ "Українське ТБ" може закрити обліковий запис Користувача або призупинити його дію, щоб захистити Користувача, ТОВ "Українське ТБ" або наших партнерів від крадіжки особистих даних або інших шахрайських дій.
 • 12.4. Електронні комунікації. ТОВ "Українське ТБ" надсилатиме Користувачеві інформацію, що стосується облікового запису Користувача (наприклад, дані про оплату послуги, рахунки-фактури, зміни пароля або способу оплати) тільки в електронній формі, наприклад, електронною поштою на адресу електронної пошти Користувача, вказану при реєстрації.
 • 12.5 Скасувати оплачену передплату неможливо. Користувач може скасувати списання коштів за майбутній період.
 • 12.6 Якщо в процесі попередньої оплати неможливо списати кошти, Користувач отримуватиме повідомлення на пошту про кожну невдалу спробу оплати послуги. Якщо після 3 повідомлень, все ж таки не вдалося завершити процес оплати, автоматичне продовження передплати буде скасовано.
13. Додаткові умови
 • 13.1 Ця Угода знаходиться на сайті у вільному доступі для Користувача. Редакція Угоди, що діє, доступна за адресою https://ukrainske.tv/ua/page/user_agreement.html.
 • 13.2 Ця Угода укладається на невизначений термін та поширює свою дію на Користувачів з моменту здійснення факту використання Платформи.
 • 13.3 Усі суперечки розбіжності, вимоги та претензії цієї Угоди повинні вирішуватися шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди між Сторонами шляхом переговорів, суперечка підлягає вирішенню в судовому порядку за місцезнаходженням Адміністратора згідно з чинним законодавством, яке застосовується до Угоди.
 • 13.4 Недійсність (нікчемність) або невідповідність чинному законодавству будь-якої з умов цієї Угоди не впливає на дійсність її інших умов. Якщо будь-яка з умов Угоди буде визнана недійсною (нікчемною), Адміністратор зобов'язується негайно замінити її іншою умовою, яка найбільшою мірою відповідатиме змісту умови, що замінюється, але при цьому є дійсною.
 • 13.5 Заголовки в Угоді наводяться для зручності та не впливають на тлумачення змісту статей Угоди.
 • 13.6 Усі терміни, які в тексті цієї Угоди пишуться з великої літери, мають ті значення, які наведені для них у цій Угоді та їх значення поширюються на всі словоформи як однини, так і множини. Інші терміни, що використовуються в цій Угоді та не визначені ним, мають такі значення, які визначені у чинному законодавстві, що застосовується до цієї Угоди. Слова «включаючи» і «зокрема» мають на увазі також поняття «без обмежень».
 • 13.7 Будь-яке зобов'язання сторони не вчиняти будь-яку дію включає зобов'язання не допускати вчинення такої дії.
 • 13.8 У разі будь-яких питань, повідомлень, пропозицій, скарг щодо Платформи, сайту Користувач може звернутися до Адміністратора шляхом надсилання відповідного листа на адресу: [email protected].
 • 13.9 У разі подання Користувачем, у тому числі, якщо Користувач є власником авторського права, яке порушено, скарги щодо каналу розміщеного у Платформі, Користувач зобов'язаний надавати документи, що підтверджують підстави для скарги, чітку аргументацію та контактні дані для зв'язку.
 
Зв'язатися з нами